Blond 

Blonda slingor i 3 olika nyanser , avslutar med en nyansering av Michael