Blonda slingor

Blonda slingor

Blandade lite bruna med mycket blonda slingor . Avslutade med en nyansering för att få en naturligare färg. / Jeanette

Arkiv