Blonda slingor / Blonde Highlights 

Blonda slingor / Blonde Highlights 

Kunden kom med ett ojämt färgat hår. 

Vi slingar genom hela håret med täta bleka slingor. 

Nyanserar allt i en kall och klar ton. 

Resultatet blir en ljus och jämn fin hårfärg. 

Följ oss på Youtube

Arkiv