Blonda slingor / Blonde Highlights

Först slingar vi hela håret i täta, blekta slingor.

Nyanserar sedan i en ljusblond ton. 

Det ger ett mycket ljusare resultat med en naturlig känsla.