Blonda slingor / Highlights 

En riktig uppfräschning med blonda täta slingor. 

Nyanseringen gör vi i en kall och klar ton.

Vi använder oss utav Olaplex för att skydda håret.

  
Följ oss på Youtube.