@kristiantaljeblad Kristian Täljeblad

Kristian Täljeblad

Kristian Täljeblad väljer Michael & Frisörerna som sin frisör.