Kort frisyr / Short hair

En stor förändring från långt till kort.Här klipper vi korta sidor med mer längd uppe på huvudet.

Vi klipper en mjuk frisyr med softa övergångar för att få ett kvinnligt intryck. 

  
Följ oss på Youtube