Slingor / Highlights 

Slingor / Highlights 

Trails in three different shades, to bring more life into the hair.

Nuance in a light beige tone.

Perfect color for autumn.

Follow us on  Youtube

Lämna kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Arkiv