Värm brun färg

En värm ljusbrun färg med ett djup i botten. Av Michael