@joakimlundell Joakim Lundell

@joakimlundell Joakim Lundell

Joakim Lundell  väljer Michael & Frisörerna som sin frisör.