@sessano Jonna Lundell

@sessano Jonna Lundell

Jonna Lundell väljer Michael & Frisörerna som sin frisör .